0933 39 6622

Dulux Weathershield Bề Mặt Mờ (15l, 5l, 1l)

5,604,500 3,754,000

Sơn nước cao cấp ngoài trời với màng sơn mờ